Køb briketter frem for brænde

Mange er måske ikke klar over det, men faktisk så kan du spare en del penge ved at købe briketter frem for almindeligt brænde. Det lyder måske lidt underligt da en palle træbriketter ofte koster det samme som en palle med bøgebrænde, men faktisk er det en god grund til dette. Hvis vi sammenligner almindeligt træ, så ser vi at tung træ som eg og bøg har en højrer brændværdi end let træ, som f.eks. gran eller birk. Det vil sige at du får mere varme hvis du brænder palle bøgebrænde af, sammenlignet med en palle med eksempelvis løvtræ. Det er også med til at retfærdiggøre den højre pris på bøgebrænde. Så selvom du ofte betaler 4-500 kroner mere for dit bøg, så er det stadig billigere at varme sit hjem op med det, frem for f.eks. gran. Det samme er gældende for træbriketter. Træbriketter består, som de fleste af jer allerede ved, af savsmuld der er komprimeret rigtigt tæt, faktisk mere tæt end almindeligt træ. Derudover er vandindholdet i briketter lavere end i det meste andet træ. De 2 ting er med til at gøre at briketter har end endnu bedre brændværdi end f.eks. bøgebrænde. Da prisen på bøgebrænde og træbriketter er ret ens, så får man ofte mere ud at købe træbriketterne frem for bøge brænde.

Men hvad er brændværdier og hvorfor et det vigtigt at kende disse når man køber sit brænde? Brændværdi er kort sagt, en værdi for hvor meget energi (målt i kcal) du får når du brænder en m3 træ af. Vi kan lige tage et kik på nogle af mest populære typer af træ vi anvender som brænde herhjemme.

Rødgran – 1600 kWh/m3
Fyr – 1700 kWh/m3
Birk -1900 kWh/m3
Ask – 2100 kWh/m3
Eg – 2100 kWh/m3
Bøg – 2200 kWh/m3

Her ser vi at gran faktisk er den dårligste træsort til at varme op med og at bøg er den træsort som afgiver mest varme per rummeter. Tallene er baseret på tørt træ og samme mængde træ. En sjov lille detalje er hvis vi kigger på brændværdier baseret på vægt frem for masse, så ser det helt anderledes ud. Til sammenligning med disse tal har almindelige gule savsmulds briketter en brændværdi på omkring 4600 kcal/m3

Ask – 3611 kcal/kg
Fyr – 3783 kcal/kg
Eg – 3611 kcal/kg
Bøg – 3525 kcal/kg
Birk – 3697 kcal/kg
Rødgran – 3783 kcal/kg

Her er forskellen faktisk meget lille. Det betyder at et kilo gran faktisk brænder lige så godt( eller en lille smule bedre), som et kilo bøg. Her skal man så tænkte på at et kilo gran fylder noget mere end et kilo bøg, da bøg er en tungere træsort.

Derfor kan det faktisk ofte godt betalige sig at købe billige briketter frem for kvalitets brænde.